กิจกรรม .


นายแพทย์บำรุง-ศาสตราจารย์อักษร ศรีเปล่ง และคุณอัญณิกา ศรีเปล่ง ได้ร่วมบริจาคเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลหนองแสง

วันที่ 11 มิถานายน 2561 โรงพยาบาลหนองแสง จังหวัดอุดรธานี ขอขอบคุณนายแพทย์บำรุง-ศาสตราจารย์อักษร ศรีเปล่ง และคุณอัญณิกา ศรีเปล่ง ได้ร่วมบริจาคเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาล ได้แก่ เครื่องผลิตออกซิเจน ขนาด 5 ลิตร และเครื่องพ่นยา Air Pro รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,500 บาท โดยมี พญ.สืบศิริ บัณฑิตย์ภิรมย์ ผู้อำนวยการ นำคณะเจ้าหน้าที่รับมอบ

Read More

วัดป่ากกสะทอน ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี มีเมตตามอบวัตถุดิบ เครื่องปรุงในการระกอบอาหารแก่โรงพยาบาลหนองแสง

วัดป่ากกสะทอน มีเมตตามอบวัตถุดิบ เครื่องปรุงในการระกอบอาหารแก่โรงพยาบาลหนองแสง เนื่องใวันเปิดโลกธาตุ 30 พค 2561

Read More

กิจกรรม Walk Rally

การแบ่งกลุ่มในการทำกิจกรรม “Walk Rally” นั้น ถือว่ามีความสำคัญมาก เนื่องจากสามารถสร้างเสริมให้เกิดความสามัคคี ในหมู่ คณะได้ เช่น การจัดกลุ่มบุคคลที่ไม่รู้จักกัน ให้มาอยู่รวมกัน เป็นต้น ทั้งนี้สิ่งที่จะมองข้ามไม่ได้คือ “ความยุติธรรม” ในการแบ่งกลุ่ม เช่น จำนวน ผู้ชาย,ผู้หญิง ในแต่ละกลุ่มควรที่จะเท่ากัน ซึ่งจะมีผลต่อการทำคะแนนในการทำกิจกรรมได้ จริงอยู่ผู้จัดอาจไม่ได้ให้ ความสำคัญกับคะแนนในการตัดสิน แต่ผู้เล่นจะถือว่าคะแนนเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากเราได้จูงใจในตอนแรก กิจกรรมในการแบ่งกลุ่มนั้น มีหลายวิธี แต่ไม่ควรแจ้งกับผู้เล่นว่าจะมีการแบ่งกลุ่มเพื่อทำ กิจกรรม เพราะผู้เล่นจะมีการตกลง นัดแนะกันเอง เพื่อให้อยู่รวมกับกลุ่มเพื่อนสนิท ซึ่งจะขัดกับ วัตถุประสงค์ในการทำงานเป็นทีมได้ ฉะนั้นจึงควรใช้กิจกรรมนันทนาการ ที่มีอยู่ มาใช้แทนเพื่อให้ผู้เล่นไม่สามารถล่วงรู้ถึงขั้นตอนการแบ่งกลุ่มดังกล่าว เช่น “หอยเปลี่ยนฝา” , “รวมเงิน” , “เรียนเสียงสัตว์” , “การนับเลขตามจำนวนกลุ่มที่ต้องการ” เป็นต้น จะเห็นว่าวิธีการในการแบ่งกลุ่มมีหลายวิธี ขึ้นอยู่ว่าผู้จัดจะเลือกใช้วิธีการใดให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ เวลาที่ใช้ในการทำกิจกรรม “Walk Rally”

Read More

การล้างมือที่ถูกวิธี

การล้างมือแบบเอามือผ่านน้ำใครๆ ก็ทำได้ แต่คุณรู้ไหมว่าการล้างมือให้สะอาดหมดจด จนปราศจากเชื้อโรคได้นั้น ต้องทำตามวิธีที่ถูกต้อง 7 ขั้นตอนต่อไปนี้

Read More